Avantis cross border circuit

INTRO

Parkstad Limburg leeft! IBA Parkstad is in volle gang. De regio heeft een extra impuls door het winnen van een internationale toerismeprijs en Serious Request in 2015 was een succes voor de stad Heerlen. Deze accenten geven de regio een nieuw positief elan. Er  zijn gebieden en plekken waar meer mogelijk is, en waar ingezet kan worden op het verder verduurzamen en innoveren van de (Eu)regio en die de opwaartse spiraal van Parkstad Limburg continueren.

AMBITIE

Het realiseren van een Formule E race op het grensoverschrijdende Avantis terrein in Heerlen in samenwerking met Aken. Deze ambitie heeft als peildatum 2020 en gaat gepaard met een meerjarenproject waarin spin-offs en side-events worden georganiseerd en o.a. ter bevordering van het stimuleren van energietransitie en elektrische mobiliteit.
De Formule E betreft daarnaast een relatief nieuwe autosportklasse waarin geracet wordt met elektrisch aangedreven bolides en wordt hierdoor beschouwd als de tegenhanger van de Formule 1.

Foto: FIA

DOELSTELLINGEN

De gestelde ambitie is geen garantie, daarom  zal het meerjarenproject hierin moeten voorzien middels diverse doelstellingen en kansen:
• Doorontwikkeling Avantis (optimalisatie infrastructuur, nieuwe locatiemogelijkheden).
• Economische profilering (versterking vestigingsklimaat, aanjager van innovatieve en
duurzame trends en nieuwe economieën).
• Internationale (Euregionale) profilering.
• Maatschappelijke en sociale profilering.
• Versterking samenwerking Heerlen (Parkstad) en Aken.

PROJECT

Doorontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis in Heerlen en Aken. Het terrein krijgt hierdoor een multifunctioneel karakter waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om evenementen en ontwikkelingen te realiseren, die een aanvulling zullen zijn op het huidige bestemmingsplan.

 

PROJECTTEAM

  • Daniel Raedts
  • Mark Feron
  • Sabine Op den Kamp
  • David Doelen
  • Ton Vervoort

ADVIESGROEP

    • Gosse Boxhoorn
    • Douwe Dijkstra