Urban House Maastricht

Urban House Maastricht

Inleiding

Het Urban House Maastricht is een tijdelijke of permanente verblijfplek en staat voor verbinden in de breedste zin van het woord. Een verbinding tussen het sociaal domein en bewoners, ondernemers en bedrijfsleven.
Het Urban House Maastricht (UHM) staat voor:
Ontmoeten | Maatschappelijk en sociaal werk | Recreëren | Vernieuwen
Het Urban House is een laagdrempelige “verblijfplek” waarbij wij trachten om alle lagen van de samenleving bij elkaar te brengen. Ons doel is om mensen in een kwetsbare positie hierin te laten participeren, zodat zij zonder extra voorzieningen kunnen meedraaien in de maatschappij.

Invulling

Het concept van het UHM is om meerdere lagen van de bevolking samen te brengen en de mensen uit het sociaal domein een werkervaringsplek te bieden. Het streven is om hiervoor leegstand vastgoed met weinig middelen en duurzame oplossingen her te bestemmen. De gebruikers geven het leegstaande pand vorm door zich er te vestigen of het pand te gebruiken, om vervolgens functies en faciliteiten te creëren. Hierdoor ontstaat een dynamische omgeving die laagdrempelig en uitnodigend is voor andere gebruikers en bezoekers. Het UHM zal het zich in de loop van de jaren continu blijven ontwikkelen als een weerspiegeling van de stad. Het heeft geen statisch en blijvend karakter, maar zal zich steeds vernieuwen.
Inhoudelijk kan het variëren van kunstenaars met een eigen werkplek en expositieruimte, (kleinschalige) horeca [al dan niet in samenwerking met partijen uit Maastricht], tot Co-working spaces, verhuur van vergaderruimten etc.
In het UHM kun je de volgende ruimtes verwachten:

  • Micro-winkels
  • Co-working spaces
  • Conferentie- en vergaderruimtes
  • Expositieruimtes
  • Brasserie/restaurant
  • Ontspannings- en ontmoetingsruimtes
  • Theaterruimte/open podium
  • Verhuurbare ruimtes voor bijvoorbeeld hobbyisten en kleinschalig ondernemerschap
  • (Dak)terras

Naast het aanbieden van huurprijzen zal er gewerkt worden met entreegelden. Zo kun je voor bijvoorbeeld €5,00 een hele dag gebruik maken van alle voorzieningen in het pand inclusief onbeperkte drankjes. Voor een klein bedrag extra kan er gebruik gemaakt worden van een buffet. Op deze manier kun je mensen met een laag inkomen de mogelijkheid bieden om hobby- of werkgerelateerde projecten uit te voeren en een podium te bieden.

Enkele voorbeelden:

  • Iemand die thuis geen garage heeft om oude motoren op te knappen, kan dit in UHM doen
  • Iemand die kleding naait of sieraden maakt kan hier werken, maar ook het werk verkopen
  • Studenten of jonge ondernemers kunnen hier werken of een ruimte huren
  • Kunstenaars kunnen hun kwaliteiten tonen en hun werk exposeren

De focus is een professionele omgeving die vooral levendig is en niet het accent legt op een formeel karakter. Het moet de kloof tussen de woon- en werkomgeving en het lager sociale segment verkleinen. Voor het lager sociaal segment biedt dit kansen om te werken en te ontmoeten. Bijna alles qua functionaliteit en mogelijkheden is toegestaan. De doelgroep zijn aanvankelijk starters, kunstenaars en creatievelingen, maar is voor iedereen toegankelijk. UHM is niet onder één noemer te vangen; het is een combinatie tussen een ontmoetingsplek, één groot museum, een winkel, een werkplek, noem maar op.

Het UHM heeft als intentie om niet te concurreren met de binnenstad, maar juist positieve samenwerkingen wil aangaan. Daarbij wordt het concept en de invulling vormgegeven door de gebruikers en zal het zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Het heeft geen statisch en blijvend karakter, maar zal zich steeds vernieuwen.